Valberedningens nomineringar är nu här!

Valberedningen har nu haft sitt beslutande möte och färdigställt sina nomineringar inför ValFUM 2020. Du kan se nomineringarna här. Man kan alltid motkandidera mot valberedningens nominering om man kandiderat till posten i tid och genomgått intervju. Man kan även motkandidera de poster som är vakantsatta. Motkandidatur sker skriftligt och skickas ...
Läs mer