Beslutsprotokoll från Valberedningen

Valberedningen har beslutat att föreslå två personer för posten Novischgeneral! Ni hittar beslutsprotokollet här. Valet äger rum på FUM onsdagen den 20 mars, kl 17:30 i sal B235.  Alla medlemmar är välkomna att närvara!  
Läs mer