UTLYSNING!!!!

Vårdvetenskapliga Studentföreningens poster för nästa år ligger nu ute för utlysning, Woohoo! Här finner du postbeskrivningar för de nyautlysta posterna, information om hur du som medlem kan kandidera till dem eller för den delen, nominera någon annan. Det finns även en del vakanta poster som du som medlem kan söka ...
Läs mer