VÅRDVETENSKAPLIGA STUDENTFÖRENINGEN

Vårdvetenskapliga Studentföreningen (VÅVS) är studentkårs-sektionen för dig som studerar till Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska eller Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap
vid Lunds universitet!

Vi arbetar för att studenterna inom våra utbildningar ska få en så bra studietid som möjligt.

Vårt huvuduppdrag är vårt utbildningsbevakande där vi arbetar aktivt för att göra våra

 utbildningar på Lunds universitet så bra och rättssäkra som möjligt!

Vi har även en stor studiesocial verksamhet för alla våra medlemmar där vi i föreningens regi 

organiserar allt ifrån idrottsevent till novischaktiviteter!

 

EnglishSvenska