Utlysning!

Nu börjar utlysningsperioden för VÅVS tandemgeneral samt 3 poster i Festum Curae Kommittén! VÅVS tandemgeneral arbetar tillsammans med Corpus Medicums övriga tandemgeneraler för att ansvara för kårens gemensamma Tandemlag.  Festum Curae kommitén arrangerar tillsammans med högtidsmarskalken VÅVS bankett Festum Curae. Du kan söka dessa och många andra poster på engagera ...
Läs mer