March 16, 2020

FUM valet har börjat!

Hejsan ärade VÅVS:are!Valnämnden är glada att säga att både kandidering och nominering för nästkommande verksamhetsår i FUM är ÖPPEN. Vad är FUM kan man då undra? Jo, FUM är det

EnglishSvenska