April 29, 2020

Valberedningens nomineringar är nu här!

Valberedningen har nu haft sitt beslutande möte och färdigställt sina nomineringar inför ValFUM 2020. Du kan se nomineringarna här. Man kan alltid motkandidera mot valberedningens nominering om man kandiderat till

EnglishSvenska