Beslutsprotokoll från Valberedningen

Valberedningen har beslutat att föreslå två personer för posten Novischgeneral!
Ni hittar beslutsprotokollet här.

Valet äger rum på FUM onsdagen den 20 mars, kl 17:30 i sal B235. 

Alla medlemmar är välkomna att närvara!

 

EnglishSvenska