Den Stora Utlysningsperioden är igång!

Det är nu dags för att söka till de aktiva posterna i VÅVS!

Det finns massvis av alternativ för den som vill bli aktiv. Är du intresserad av att påverka utbildningen och se vad som försigår bakom gardinen på fakulteten? Sök en post i utbildningsråden (ATUR, ORUR, MUR eller SBUR) eller Studentmiljöutskottet. Är du mer taggad på att få ordna evenemang där man kan svettas och sporta? Sök en post i aktivitetsutskottet! Vill du vara med och styra VÅVS arbete och se hur en verksamhet arbetar? Sök en post i Styrelsen!

Valmöjligheterna är oändliga och det finns massor att upptäcka! Du kan läsa mer om alla vakanta poster och valprocessen under “engagera dig”eller prata med våra aktiva medlemmar.

Du kan kandidera fram till den 22 april och nominera fram till den 21 april.

ValFUM hålls den 4 och 5 maj 16.30.

Kandidera: https://tinyurl.com/kandideravavs
Nominera: https://tinyurl.com/nomineravavs

Vid frågor kontakta valberedningen@vavslund.se

______________________________________________________

It is now time to apply for the active posts in VÅVS!

There are lots of options for those who want to become active. Do you want to shape your education and see what goes on behind the curtain at the faculty? Apply for a post in the student councils (ATUR, ORUR, MUR or SBUR) or the Student Environment Committee. Are you more interested in organizing events where you can sweat and exercise?Apply for a post in the activity committee! Do you want to be a part in leading VÅVS work and learn how it’s run? Apply for a post in the Board!

The choices are endless and there is plenty to discover! You can read more about all vacant posts and the election process under “engagera dig” or talk to our active members.

You can candidate until May 22 and nominate until May 21.

ValFUM will be held on May 4 and 5 at 4:30 pm.

Candidate: https://tinyurl.com/kandideravavs
Nominate: https://tinyurl.com/nomineravavs

For questions, contact valberedningen@vavslund.se

EnglishSvenska