Engagera dig – både lätt och roligt!

 

Är du sugen på att engagera dig i VÅVS? Härligt att höra!

Att engagera sig är både enkelt och otroligt roligt.
Varje vår hålls personval av Fullmäktiges ledamöter samt VÅVS stora Nyval där Fullmäktige väljer vi in nya studenter till alla våra olika förtroendevalda poster och vi vill gärna ha med just dig!

På denna sida kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att söka till Fullmäktige ledamot, olika poster i utskott eller styrelsen. Vill du veta mer om vad Fullmäktige, styrelsen, utskotten eller de olika posterna arbetar med kan du läsa VÅVS stdga och reglemente eller gå in på Fullmäktiges, styrelsens eller respektive utskotts sida här på hemsidan. På denna sida kan du även finna utlysta eller vakanta poster i Corpus Medicum och Lunds Universitets Studentkårer (LUS). 

Nedan finner du en lista med vakanta poster i VÅVS som går att söka närsomhelst under verksamhetsåret fram tills det är dags för Nyval. För att söka dessa poster fyller du i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". För att söka poster i Corpus Medicum eller LUS ber vi dig kontakta VÅVS Ordförande

Finns där inga vakanta poster eller känns våren långt bort och du vill engagera dig så snart som möjligt? Inga problem, det finns alltid något du som medlem kan göra oavsett om du har en post eller inte. Kontakta ordförande för det utskott just du tycker verkar spännande, eller fråga någon i styrelsen om det finns något just nu som du kan hjälpa till med. Du finner allas kontaktuppgifter här.

 

Välkommen till VÅVS-familjen!


VALPROCESSEN

För att bli aktiv i VÅVS krävs det att du är medlem under verksamhetsåret du sitter på posten. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i VÅVS. Du anmäler dig till den post du är intresserad av i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". I valperioder finns det en deadline för sista dagen att söka, detta kommer stå i formuläret om så är fallet. Om det inte är valperiod kan du alltid söka vakanta poster i samma formulär och det finns då ingen deadline. Du kan söka flera poster samtidigt och sitta på flera poster samtidigt. Du får dock inte sitta i både Fullmäktige och VÅVS styrelse. 

Valberedningen

Valberedningen är det utskott som utlyser val för alla poster som inte är Fullmäktiges ledamöter samt håller i intervjuer med alla sökande om intervju krävs. Du kan läsa mer om valberedningen här. När du kandiderat till en post via formuläret kontaktar valberedningen dig med information angående intervju. Inför intervju kan det vara bra att förbereda sig genom att läsa på om posten man söker, detta kan du göra i VÅVS stadga och reglemente. Valberedningen väljer efter intervjuer med alla kandidater vem de vill nominera till posten. Nomineringen läggs sedan fram till Fullmäktige under ett Fullmäktige val (ValFUM) där du får svara på Fullmäktiges frågor. Fullmäktige beslutar sedan om nomineringen går igenom. 

Motkandidera

Man kan alltid motkandidera mot valberedningens nominering om man kandiderat till posten i tid och genomgått intervju. Motkandidatur sker skriftligt och skickas till VÅVS Ordförande i god tid innan ValFUM, deadlinde för detta kommer meddelas via mail från valberedningen. 

Valnämnden

Valnämnden är det utskott som utlyser och anordnar personvalet av Fullmäktiges ledamöter samt räknar rösterna. Du kan läsa mer om valnämnden här. Fullmäktige väljs en gång per verksamhetsår, innan Nyvalet som också hålls under våren. Man kan endast kandidera till Fullmäktige under utlyst valperiod, det kommer då finnas ett formulär på denna sida där du kan anmäla dig. Valnämnden kontaktar dig sedan med mer information. I personvalet är det till skillnad från Nyvalet VÅVS medlemmar som röstar på vem de vill ska vara deras representanter i Fullmäktige. När valet är över räknar valnämnden rösterna och publicerar resultatet här på hemsidan. 

Det går ej att motkandidera i personvalet. 

Vakanta poster i VÅVS

Interna poster

General (19/20) (2 vakanta poster)

VÅVS novischperiod har de senaste åren vuxit sig allt större och är idag en av terminens stora höjdpunkter! Novischgeneralerna har det övergripande ansvaret för att boka sittningar, utgångar och andra sociala aktiviteter under terminernas början för att ge våra novischer den bästa starten på programmet.

Generalerna rekryterar faddrar och samarbetar med dessa, sexmästaren, vice ordförande studiesocial och aktivitetsutskottsordförande för att skapa en så minnesvärd nollningsperiod som möjligt. Som novischgeneral är fantasi och kreativitet ledord. 

Det är en intensiv period med stort ansvar och det är viktigt att kunna delegera till faddrarna men även att vara lyhörd för deras förslag och åsikter. Organisations-förmåga är en viktig egenskap att ha som general.

Vi söker nu två (2) generaler för novischperioden vt 2020.

Studentmiljöutskottet - ordförande

Studentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Som ordförande för utskottet ansvarar du för att samordna utskottets övriga studentrepresentanter och verksamhet och behöver därför vara ansvarstagande och organiserad. Vi söker dig som har ett intresse för studentmiljöfrågor och gärna erfarenhet sedan tidigare att jobba med dessa eller motsvarande.
Du är ett av VÅVS studerandeskyddsombud (SSO) och får genom denna titel genomgå relevant utbildning. Du är även representant för VÅVS i HSCs HMS kommité samt i fakultetens lokala skyddskommité. Du sitter tillsammans med vice ordförande (studiesocialt ansvarig) i organ rörande arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor vid institutionen och fakulteten.

Vi söker dig som är lyhörd för andras upplevelser och beredd att arbeta för att förbättra dem , samt har en god kommunikatör och villig att samarbeta med många instanser. Föredragsvis har du studerat minst 2 terminer vid något av VÅVS berörda program.

Mandatperioden för posten är verksamhetsåret 19/20

För mer information, kontakta valberedningen på valberedning@vavslund.se 

Valnämnden - ordförande

VÅVS valnämnd ansvarar för val av VÅVS fullmäktige samt att valet följer stadgade hänvisningar och genomförs på ett demokratiskt sätt genom att samtliga medlemmar ges likvärdig information om kandidatur och röstning samt att valet utförs med så högt valdeltagande som möjligt. Som ordförande för valnämnden ska du planera, organisera och leda arbetet. Du ska vara väl insatt i vad som är stadgat om allmänna val inom sektionen, VÅVS verksamhetsplan, stadga, reglemente, policys och riktlinjer satta av fullmäktige samt lagar och riktlinjer gällande hantering av personuppgifter. Du arbetar för att hålla en god kommunikation med PR-och kommunikationsansvarig och Sekreterare och informationsansvarig samt att rapportera till VÅVS ordförande gällande aktuell verksamhet.

Vi söker dig som gillar att planera och organisera, som är en god kommunikatör samt är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet i VÅVS eller annan kår.

As president for the electoral board you’ve got the highest responsibility for the democratic election of VÅVS council.

Valnämnden - ledamöter (5 vakanta poster)

VÅVS valnämnd ansvarar för val av VÅVS fullmäktige samt att valet följer stadgade hänvisningar och genomförs på ett demokratiskt sätt genom att samtliga medlemmar ges likvärdig information om kandidatur och röstning samt att valet utförs med så högt valdeltagande som möjligt. Som ledamot i valnämnden ansvarar du för det administrativa arbetet bakom valet.

Vi söker dig som är en god kommunikatör samt är ansvarstagande och strukturerad.

As a member of the electoral board you’re responsible for the democratic election of VÅVS council.

Valberedningen - ledamot (2 vakanta poster)

VÅVS valberedning ansvarar för att förberedelser av valärenden samt intervjuer av kandidater till alla förtroendevalda poster i VÅVS. Som ledamot i valberedningen ansvarar du tillsammans med övriga ledamöter och valberedningens ordförande för att förbereda, utlysa samt hålla intervjuer för alla förtroendeposter i VÅVS. Du arbetar för att vara väl förtrogen med VÅVS stadga och reglemente och för att informera medlemmarna om VÅVS förtroendeposter och hur man som medlem går till väga för att kandidera och/eller nominera.

Vi söker dig som är en god människokännare och kommunikatör samt är ansvarstagande och strukturerad.

As a member of VÅVS nomination committee you prepare almost all elections for VÅVS. The committee also prepares by-elections during the year.

Aktivitetsutskottet - aktivitetsansvarig (1 vakant post)

Som aktivitetsansvarig är du ansvarig för att VÅVS ska ha ett stort varierat utbud av aktiviteter utöver sportsliga evenemang arrangerade av sportansvariga. Du ansvarar också för att aktiviteterna är anpassade efter en varierad målgrupp och att samtliga önskemål VÅVS:are har på aktiviteter kan ha uppfylls. Du ska även ha en nära kontakt med övriga aktivitetsutskottet och gärna samordna med liknande utskott i de andra kårerna inom Corpus Medicum.

As Aktivitetsansvarig you’re responsible for VÅVS range of activities other than sports events. 

 

 

ATUR - vice ordförande

Vice ordförande för ATUR stöttar ATURs ordförande i dennes arbete med att förbättra arbetsterapeuternas utbildning. I uppgiften ingår att fullgöra uppgifter när utskottets ordförande får förhinder, föra minnesanteckningar under utbildningsrådets möten samt se till att VÅVS medlemmar får tillgång till dessa anteckningar. 

I posten behöver du ha ett intresse för utbildningsfrågor och en vilja att föra studenternas röst uppåt och framåt. Föredragsvis har du erfarenheter inom utbildningsbevakning inom kår eller annan verksamhet

MUR - rådstyrelseledamot med internationellt fokus (1 vakant post)

Posten innebär att man jobbar tillsammans med övriga internationella kommittéer inom VÅVS och andra utbildningar inom Corpus Medicum. Som Internationellt ansvarig för du studenternas önskemål och talan angående internationaliseringsfrågor och sitter även med i MUR och hjälper till i utskottets arbete. Du bör ha ett stort intresse för internationella frågor och föredragsvis någon form av internationella erfarenheter (utbyte eller liknande).

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. This post focus som the international questions and you’ll be VÅVS representative in the internationall committée for the mastersprogrames at the faculty (you’ll get paid by the faculty for this work). You’ll work close to the international committée with these questions as well as other studentrepresentatives in the student union.

 

Studentmiljö utskottet - Studentrepresentanter i Studiesociala kommittén - PN-ORR (1 vakant post)

Studentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Det finns två poster, en representant för arbetsterapeutprogrammet och en representant för omvårdnad-och radiografiprogrammen.

Som studentrepresentant i Studiesocial Kommittén arbetar du för att få studenternas röst hörd i antingen PN-ORR eller Studiesociala Kommittén för Arbetsterapeutprogrammet. Därmed behöver du vara ansvarstagande och lyhörd för dina medstudenters upplevelser.  Du sitter även som VÅVS studerandeskyddsombud.

 

Vi söker dig som är driven och har ett intresse för studiemiljö och studenters förutsättningar 

Du behöver även ha en förståelse för de studiesociala frågornas påverkan på utbildningskvalité samt en vilja för att kommunicera och samarbeta med flera andra instanser. Föredragsvis har studerat minst 1 termin på berört program.

Posten är arvoderad från fakulteten.

Internationella utskottet - utreseansvarig (1 vakant post)

Som utreseansvarig arbetar du ökade möjligheter för utbyte för VÅVS studenter samt att uppmärksamma VÅVS medlemmars önskemål om utbytesmöjligheter. Det åligger dig även att vara ett stöd för de studenter som åker på utbyte och även möjliggöra att erfarenheter från tidigare utresande sprids till nya intresserade.
Föredragsvis själv har erfarenheter av utbyte eller motsvarande och har en vilja att samarbeta med många andra instanser, såsom internationella avdelningen på fakulteten.

As Utreseansvarig you work for increased possibilities for exchange studies and making VÅVS members requests heard. You’re also a support for students who want to go on exchange studies abroad. It is preferable if you have own experiences as an exchange student. 

 

Internationella utskottet - inreseansvarig (1 vakant post)

Som inreseansvarig ansvarar du för att tillsammans med MUR och ordförande av internationella utskottet se till så inresande internationella studenter blir informerade om VÅVS verksamhet. Du arbetar främst med trivsel och mentorskap för våra inresande medstudenter och uppmuntrar dessa att delta i VÅVS, Corpus Medicum och studentlunds aktiviteter.

As Inreseansvarig you’re together with MUR and the President of  the International committee responsible for that the information about VÅVS activities reaches international students.

Internationella utskottet - studentrepresentanter i Internationella kommittén för grundnivå (SIK) (PN-R) (1 vakant post)

Som studentrepresentant representerar du VÅVS studenter i berörd internationell kommité. Detta innebär att du för studenternas talan upp mot fakultetsledningen. Du förväntas även jobba nära resterande delar av internationella utskottet.

As Student Representative in Internationella kommitéerna for SIK you’re the students voice in communication with the faculty.  

Högtidsmarskalkeriet - ledamot i examinationskommittén (1 vakant post)

Kommitén ansvarar för att tillsammans med vice högtidsmarskalk vara VÅVS avgående studenter behjälplig vid arrangerande av examenshögtid. Kommitén ska även presentera vad som erbjuds, samverka och samarbeta med de avgående studenterna för att tillsammans göra examenshögtiden så härlig som möjligt för alla inblandade.

English

The Graduation-committee have the responsibility together with Vice Feast Marshall to arrange events for VÅVS graduating students during the graduation period.   

 

Högtidsmarskalkeriet - vice högtidsmarskalk (1)

Som Vice högtidsmarskalk är din uppgift att främst stötta och koordinera examenskommiténs arbete. Du förväntas också representera VÅVS i Corbalskommitén och där bidra till Corbalens arrangemang. Som Vice högtidsmarskalk gäller det också att ha god kommunikation med hela marskalkeriet och hjälpa arbetet inom utskottet framåt.

As Vice Feast Marshall you support and coordinate the work of the examination committee. You will also represent VÅVS in Corbalskommitén and help in arranging Corbalen.

Tandem - General (1)

Tandemgeneralen ansvarar för att vara med i organiserandet av samt föra VÅVS talan och se till att VÅVS medlemmar blir informerade om Tandemeventet. VÅVS tandemgeneral arbetar tillsammans med Corpus Medicums övriga tandemgeneraler för att ansvara för kårens gemensamma Tandemlag. 


Vi söker dig som är organiserad och gillar teamarbete samt eventuellt har erfarenhet av att organisera event (inget krav). 


As VÅVS tandemgeneral you, together with Corpus Medicums other generals, organize and lead VÅVS tandemteam in the event. 

Högtidsmarskalkeriet - Festum Curae kommittén (3)

Kommitén ska verka för att tillsammans med högtidsmarskalken arrangera VÅVS bankett Festum Curae. Man ska vara högtidsmarskalken behjälplig inför och under Banketten. Och alltid upprätthålla en god kommunikation mellan utskottets olika delar.

The Festum Curae committee work together with the Feast Marshall to arrange VÅVS banquet Festum Curae. 

Högtidsmarskalkeriet - Examenskommittén (3)

Kommitén ansvarar för att tillsammans med vice högtidsmarskalk vara VÅVS avgående studenter behjälplig vid arrangerande av examenshögtid. Kommitén ska även presentera vad som erbjuds, samverka och samarbeta med de avgående studenterna för att tillsammans göra examenshögtiden så härlig som möjligt för alla inblandade.

English

The Graduation-committee have the responsibility together with Vice Feast Marshall to arrange events for VÅVS graduating students during the graduation period.   

Kandidera till VÅVS

Nominera till VÅVS