Möt våra aktiva!

Vi har varje år ett härligt gäng aktiva studentrepresentanter och aktiva medlemmar som tillsammans driver vår kårsektion framåt. Här kan du se vem som sitter på vilka poster just nu. Du kan även finna kontaktuppgifter till alla styrelsemedlemmar och ansvariga i utskotten.

Vill du veta mer om vad varje post ansvarar för kan du läsa mer om deras utskott under utskottsfliken, i VÅVS stadga och reglemente eller läsa deras postbeskrivning som du finner här.

Styrelsen

Vanja Adbo Nicholls
Ordförande
ordf@vavslund.se
Emina Dolovcic
Ekonomiskt ansvarig
ekonomi@vavslund.se
Marie-Louise Lindgren
Sekreterare & informationsansvarig
sekreterare@vavslund.se
Jonathan Hall
Vice ordförande -utbildningsbevakande ansvar
vo-u@vavslund.se
Julia Virgili
Arbetsmarknadsansvarig
arbetsmarknad@vavslund.se
Tea Cederholm
Styrelsesuppleant
suppleant@vavslund.se
August Alfredson Blum
Vice ordförande - studiesocialt ansvar
vo-s@vavslund.se
Nina Sannar
PR-och Kommunikationsansvarig
pr-kommunikation@vavslund.se
Josefine Micha
Styrelsesuppleant
suppleant@vavslund.se

Fullmäktige presidium

Vakant
Fullmäktige Talman
talman@vavslund.se
Vakant
Fullmäktige Sekreterare
Vakant
Fullmäktige vice talman
Vakant
Fullmäktige vice sekreterare

ATUR

Lotta Andersson
ATUR Ordförande
atur@vavslund.se

ORUR

Linnea Jalrup
ORUR Ordförande
orur@vavslund.se
Hannes Pedersen
ORUR vice ordförande

MUR

Vakant
MUR Ordförande
mur@vavslund.se
Vakant
MUR rådstyrelseledamot med studiesocialt fokus
Vakant
MUR evenemangsansvarig rådsstyrelseledamot och Rådsstyrelseledamot med Internationellt fokus

SBUR

Vakant
SBUR - studentrepresentant i PN-ORR

Aktivitetsutskottet

Nicoline Bay Hegerlund
Aktivitetsutskottets Ordförande
aktivitetsutskottet@vavslund.se
Christian Ohlsson
Sportansvarig
Tea Cederholm
Aktivitetsansvarig
Felicia Malmgren
Sportansvarig
Max Röjde
Aktivitetsansvarig

Corpus laborants – Utskottet

Vakant
Representant i Corpus Laborans - Utskottet
corpuslaborans@vavslund.se
Vakant
Representant i Corpus Laborans - Utskottet
corpuslaborans@vavslund.se

Högtidsmarskalkeriet

Amanda Hammar
Högtidsmarskalk
Evangeline Aastrup
Examenskommittén
Maria Blåe
Vice Högtidsmarshalk
Evelina Nilsson
Examenskommittén
Matilda Byström
Examenskommittén

Internationella Utskottet

Vakant
Internationella utskottet Ordförande
internationella@vavslund.se
Vakant
Internationella utskottet - eventansvarig
Vakant
f. Studentrepresentanter i Internationella kommittéerna för grundnivå (SIK)

JämLik

Vakant
Jämställdhet- och likabehandlingsansvarig - intern verksamhet
jamlik@vavslund.se
Vakant
Jämställdhet- och likabehandlingsansvarig - extern verksamhet

Sexmästeri

Caroline Hagert Oldgren
Sexmästare
sexmastare@vavslund.se
Hannes Pedersen
Sexmästeriet - eventansvarig
eventansv@vavslund.se
Wilma Zetterström
Sexmästeriet - eventansvarig
eventansv@vavslund.se
Felicia Malmgren
Pubmästare
pubmastare@vavslund.se
Josefine Björkdahl
Pubmästare
pubmastare@vavslund.se
Hedda Hillervik
Vocalis
Annie Ericsson
Vocalis

Novischeri

Karl Oldgren Winther
Novischgeneral (G17)
novischeri@vavslund.se
Ronja Bågenholm Abrahamsson
Novischgeneral (G18)
novischeri@vavslund.se

Studentmiljöutskottet

Agnes Karonen
Ordförande för studentmiljöutskottet
Kalle Bergentz
Studierepresentant i studiesociala kommittén på grundnivå (PN-ORR)
Therese Dahlén
Studentrepresentanter i Studiesociala Kommittén - PN-R

Tandemutskottet

Christian Ohlsson
VÅVS Tandemgeneral 2019
tandemgeneral@vavslund.se

Valberedning

Eric Lindblad
Valberedningen Ordförande
valberedningen@vavslund.se
Jonathan Hall
Valberedningen Ledamot
Felicia Sonesson
Valberedning Ledamot

Valnämnd

Jonathan Hall
Valnämnden Ordförande
valnamnden@vavslund.se
Matilda Byström
Valnämnd Ledamot

Seniorskollegiet

Matilda Byström
Seniorskollegiet Ledamot
Eric Lindblad
Seniorskollegiet Ledamot
Victor Börjesson
Seniorskollegiet Ledamot
Sofia Krook Strömberg
Seniorskollegiet Ledamot

Verksamhetsrevisor

Matilda Byström
Verksamhetsrevisor
verksamhetsrevisor@vavslund.se
EnglishSvenska