Högtidsmarskalkeriet

Högtidsmarskalkeriet ansvarar för evenemang såsom Festum Curae, Examensceremoni och är en del av Corbalen. 

Inom utskottet “Högtidsmarskalkeri” finns en Högtidsmarskalk, en vice Högtidsmarskalk, Examenskommittén och Festum Curae kommittén. 

VÅVs Högtidsmarskalkeri verksamhetsåret 19/20 består av en Högtidsmarskalk och en kommitté på 3 personer som är aktiva i planeringen och arrangerandet av VÅVs egna bankett Festum Curae. 

Om du är intresserad av att söka någon av de vakanta posterna så hittar du dem här.