Information om parkering från receptionen på HSC

Om man betalar via koden i parkeringshuset får man betala fullt pris.

Klicka här för att läsa mer.

Här kan du logga in och  betala via Parkster!

Vi har biljetter i receptionen än så länge men eftersom det fungerar via app så är det osäkert om vi skall fortsätta med detta.

Det finns på bottenplan område som är reserverat till terminskort, det är skyltat där och finns bestämmelser hur det fungerar.

Vi är ZON B.

/Receptionen via VÅVS

EnglishSvenska