Vårdvetenskapliga Studentföreningen

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening. Föreningen skall verka som sektion inom studentkåren Corpus Medicum vid Lunds Universitets Medicinska Fakultet. Vårdvetenskapliga Studentföreningen har som ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa.

VÅVS verksamhetsområde är utbildningar på grund- och avancerad nivå gällande sjuksköterskeutbildningen, röntgensjuksköterskeutbildningen, specialistsjuksköterskeutbildningen, barnmorskeutbildningen, arbetsterapeututbildningen samt Masterutbildningen i Medicinsk vetenskap på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.