Corpus Medicum

Sedan kårobligatoriumet föll 2010 är VÅVS en sektion i en gemensam fakultetskår, Corpus Medicum.

Corpus Medicum är medicinska fakultetens studentkår. Kåren består av tre stycken kårsektioner, Medicinska Föreningen för läkar-, biomedicin-, folkhälsovetenskap-,logopedi- och audiologistudenter, SSGI för fysioterapeutstudenter samt VÅVS för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske, specialistsjuksköterske-, arbetsterapeut- samt masterstudenter inom medicinsk vetenskap. Samtliga kårsektioner är autonoma men har en gemensam Kårstyrelse där ledamöter möts, diskuterar och tar beslut i gemensamma frågor. 

Gemensamt arrangerar vi bland annat Corbalen och har ett lag till Tandemstafetten.

EnglishSvenska