Engagera dig – både lätt och roligt!

Är du sugen på att engagera dig i VÅVS? Härligt att höra!

Att engagera sig är både enkelt och otroligt roligt.
Varje vår väljer vi in nya studenter till våra olika poster och vi vill gärna ha med just dig!

Vill du veta lite mer om de olika posterna inom VÅVS?
Läs mer om våra aktiva genom att klicka på en av bilderna till höger eller kom förbi på expen och fråga!

 

Känns våren långt bort? Inga problem, det finns alltid något du som medlem kan göra oavsett om du har en post eller inte. Skriv gärna till ordförande för det utskott just du tycker verkar spännande, eller fråga någon i styrelsen om det finns något just nu för just dig.

Du kan även ta dig en titt i listan för vakanta poster i listorna nedan. Den övre är poster inom VÅVS och nedanför finner du vakanta poster i LUS (Lunds universitetes studentkårer) som är kårernas paraplyorgan. Du som medlem kan söka poster i båda listorna.  Alla poster i listan kan du som medlem söka närsomhelst under året genom att kontakta vår valberedning (För VÅVS-posterna) på valberedningen@vavslund.se, vår ordförande (För LUS-posterna) eller fylla i detta formulär: https://goo.gl/forms/QDnO2ZyJfJFZaiHv1

 

Välkommen in i VÅVS-gemenskapen!


Poster i VÅVS

Interna poster

Utlysning - Novischgeneral 19/20 (2+0)

VÅVS novischperiod har de senaste åren vuxit sig allt större och är idag en av terminens stora höjdpunkter! Novischgeneralerna har det övergripande ansvaret för att boka sittningar, utgångar och andra sociala aktiviteter under terminernas början för att ge våra novischer den bästa starten på programmet.

Generalerna rekryterar och leder faddrar samt samarbetar med sexmästaren, styrelsen och aktivitetsutskottsordförande för att skapa en så minnesvärd novischperiod som möjligt.

Som Novischgeneral är fantasi och kreativitet ledord.

Det är en intensiv period med stort ansvar och det är viktigt att kunna delegera till faddrarna men även att vara lyhörd för deras förslag och åsikter. Organisationsförmåga är en viktig egenskap att ha som general.

Mandatperioden för posterna är verksamhetsåret 19/20, men som Novischgeneral påbörjar du vanligen förberedelserna redan under våren.


För mer information, kontakta valberedningen på valberedning@vavslund.se 

Festum - Högtidstab (1+0)

För första gången ska VÅVS fira sina aktiva medlemmar med en finare bankett, denna kommer anordnas den 25 maj 2019. Vi kommer även att fira VÅVS 20-årsjubileum!

Tillsammans med högtidsansvarige kommer ni att planera och genomföra denna bankett. Gruppen kommer gemensamt fördela ut ansvarsområden till respektive valda personer.

Viktigt att komma ihåg att vi kommer hjälpas åt och ansvarsfördelningen är till för struktur i arbetet.

Tanken är att en person kommer vara ekonomi- och sponsoransvarig, denna person kommer ha närmst kontakt med ekonomiskt ansvarig i styrelsen.

Denna andra personen kommer vara ansvarig för mat & logistik, vilket innebär att personen är ansvarig för att bland annat beställa den dryck som kommer förtäras under kvällen, men även mat som kommer säljas utöver middagen.

Den sista personen kommer vara ansvarig för PR & underhållning för eventen.

Mandatperioden för posterna är 1/1 – 30/6


För mer information, kontakta vår Högtidsansvarige på festum@vavslund.se

Valnämnden - stab (4+0)

Som stab i valnmänden är du en del av det utskott som roddar och håller i personvalet till vårt högst beslutande organ, VÅVS Fullmäktige (FUM).

I posten kommer du planera, genomföra och administrera såväl utlysning som kandidaturer och röstsammanställning för ledamotsposterna i FUM.

Du jobbar nära styrelsens ordförande samt styrelsens PR-och informationsansvarig och sekreterare. Posten innebär ett väldigt fritt och kreativt arbete för dig som gillar att organisera och pyssla.

Mandatperiod för posten är 1 oktober (2018) till 30 september (2019).


För mer information om posten, kontakta valberedningen@vavslund.se eller styrelsens ordförande på ordf@vavslund.se.

ATUR (Arbetsterapeuternas utbildningsråd) - vice ordförande

Som vice ordförande i ATUR jobbar du nära utbildningsrådets ordförande. Tillsammans med denne jobbar du för föra utskottets verksamhet framåt och främja att studenternas röster gällande sin utbildning görs hörd på bästa sätt.

I uppdraget ingår att gå in i ordförandes ställe då denne inte kan samt i övrigt stödja dennes arbete.

Mandatperiod för posten är verksamhetsåret 18/19.


För mer information om posten, kontakta valberedningen@vavslund.se eller styrelsens 1a vice ordförande på utbildning@vavslund.se

1.a vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar

Empty section. Edit page to add content here.

Externa poster

Studentrepresentant - Programnämnden för Masterprogrammen (arvoderad post) (1+1)

Som studentrepresentant i programnämnden sitter du med på nämndens möten (ca 3 ggr/termin) och företräder studenternas åsikter i olika frågor som rör nämndens program. Från VÅVS sitter du som representant för Master i Medicinsk Vetenskap och föredragsvis är du just student inom detta program.

I posten arbetar du nära styrelsens 1a vice ordförande och har möjlighet att påverka din utbildning i ett organ där de flesta stora utbildnignsfrågorna diskuteras.

Var med och påverka!

Posten är arvoderad


För mer information kontakta styrelsens ordförande på ordf@vavslund.se

Studentrepresentant Internationella kommittén - AT (arvoderad post) (1+1)

Alla utbildningar vid medicinska fakulteten har en internationell kommitté som jobbar med internationella möjligheter för våra studenter. Som studentrepresentant i internationella kommittén för arbetsterapi sitter du med och diskuterar internationalisering för fakultetens arbetsterapistudenter. Du talar för studenterna och det finns mycket utrymma att påverka!
Kommittén träffas ca 2 gånger varje termin och posten är arvoderad.

Mandatperiod för posten är VT19


För mer frågor, kontakta valberedningen via valberedningen@vavslund.se eller ordförande för internationella utskottet via internationella@vavslund.se.

Studentrepresentant - Exminationskommittén PN-ORR (1+0)

Examinationskommittén arbetar aktivt för att utveckla och kvalitetssäkra examinationer och bedömningar inom sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet samt barnmorskeprogrammet. Detta arbete görs tillsammans med berörda lärare och kommittén finns även som stöd för lärare vid utvecklingen av nya bedömningskriterer och liknande.

Som studentrepresentant i Examinationskommittén förmedlar du studenternas perspektiv på de frågor som behandlas och arbetar aktivt för att höja kvalitén på examinationerna inom berörda program.

Mandatperiod för posten är VT19

För mer frågor, kontakta valberedningen via valberedningen@vavslund.se eller styrelsens ordförande via ordf@vavslund.se.

Poster i LUS

BoPoolens styrgrupp - Ledamot

Postbeskrivning och övrig information hittar du här! 

Mandatperiod för posten är verksamhetsåret 18/19.


För mer frågor kontakta styrelsens ordförande via ordf@vavslund.se.

Centrala skyddskommittén - Ledamot

Postbeskrivning och övrig information hittar du här!

Mandatperiod för posten är verksamhetsåret 18/19.


För mer frågor kontakta styrelsens ordförande via ordf@vavslund.se.

Styrelsen för Medicinskt lasercentrum (LUMLAC) - Ledamot

Postbeskrivning och övrig information hittar du här! 

Mandatperiod för posten är verksamhetsåret 18/19.


För mer frågor kontakta styrelsens ordförande via ordf@vavslund.se.

Övriga

Ovan är endast ett urval av de poster som du som medlem kan söka i LUS.
En komplett lista hittar du här!

Möt våra aktiva