Engagera dig – både lätt och roligt!

Är du sugen på att engagera dig i VÅVS? Härligt att höra!

Att engagera sig är både enkelt och otroligt roligt.
Varje vår väljer vi in nya studenter till våra olika poster och vi vill gärna ha med just dig!

Vill du veta lite mer om de olika posterna inom VÅVS?
Läs mer om våra aktiva genom att klicka på en av bilderna till höger eller kom förbi på expen och fråga!

 

Känns våren långt bort? Inga problem, det finns alltid något du som medlem kan göra oavsett om du har en post eller inte. Skriv gärna till ordförande för det utskott just du tycker verkar spännande, eller fråga någon i styrelsen om det finns något just nu för just dig.

Du kan även ta dig en titt i listan för vakanta poster i VÅVS. Alla poster i listan kan du som medlem söka närsomhelst under året genom att kontakta vår valberedning på valberedningen@vavslund.se eller fylla i detta formulär: https://goo.gl/forms/QDnO2ZyJfJFZaiHv1

 

Välkommen in i VÅVS-gemenskapen!


Vakanta poster

Tandemgeneral 2019 (1+0)

Tandemstafetten anordnas årligen, med undantag vart fjärde år för Lundakarnevalen, av Idrottskollegiet. Stafetten sker på tandemcykel och cyklas då parvis från Göteborg ner till Lund. Deltar gör man som lag och laget färdas tillsammans upp till Göteborg och tillbaka ner till Lund. De som inte cyklar för stunden följer sträckan hejandes och festandes med buss. Längs vägen finns även så kallade discostopp.
Som tandemgeneral har du tillsammans med tandemgeneraler från MF och SSGI ansvar för Corpus Medicums deltagande i Tandemstafetten.*
Arbetsuppgifterna som tandemgeneraler är att tillsammans stå för planering av kårens deltagande, samordning med idrottskollegiet och ha övergripande ansvar inför och under tandemstafetten.
I uppdragen ingår bland annat logistikjob som bokning av buss, busschaufför, tandemcyklar, utlysning av Corpus Medicums tandemlag och planering av körsträckor samt cyklistpar. Det är även generalernas uppgift att utse ett tema och lagkläder samt hålla i upptrappningsaktiviteter.
Tandemstafetten hålls normalt i mitten av maj, datum bestäms av Idrottskollegiet.

Mandatperiod  för posten är Kalenderåret 2019


För mer information, kontakta valberedningen via valberedningen@vavslund.se eller styrelsens 2a vice ordförande via social@vavslund.se

Festum - Högtidstab (3+0)

För första gången ska VÅVS fira sina aktiva medlemmar med en finare bankett, denna kommer anordnas den 25 maj 2019. Vi kommer även att fira VÅVS 20-årsjubileum!

Tillsammans med högtidsansvarige kommer ni att planera och genomföra denna bankett. Gruppen kommer gemensamt fördela ut ansvarsområden till respektive valda personer.

Viktigt att komma ihåg att vi kommer hjälpas åt och ansvarsfördelningen är till för struktur i arbetet.

Tanken är att en person kommer vara ekonomi- och sponsoransvarig, denna person kommer ha närmst kontakt med ekonomiskt ansvarig i styrelsen.

Denna andra personen kommer vara ansvarig för mat & logistik, vilket innebär att personen är ansvarig för att bland annat beställa den dryck som kommer förtäras under kvällen, men även mat som kommer säljas utöver middagen.

Den sista personen kommer vara ansvarig för PR & underhållning för eventen.

Mandatperioden för posterna är 1/1 – 30/6


För mer information, kontakta vår Högtidsansvarige på festum@vavslund.se

Aktivitetesutskottet - ordförande (1+0)

Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att organisera VÅVS  idrottsverksamhet. I detta ingår bland annat att koordinera våra idrottslag, VÅVSARNA, hitta och hyra lämpliga lokaler för matcher och hålla ihop lagen.

Posten innebär även att man ska vara en hjälpande hand när medlemmar själv vill starta aktiviteter i VÅVS regi.

Det finns stora möjligheter till sammarbete mellan såväl våra interna utskott så som sexmästeriet, men även andra utskott inom våra systersektioner SSGI och MF såväl som andra kårer.

Som ordförande har man även stor frihet i införandet av nya aktiviteter, endast fantasin sätter gränser!

Posten innebär även ett nära samarbete med styrelsen 2a vice ordförande.

Mandatperioden för posten är verksamhetsåret 18/19.


För mer information om posten, kontakta valberedningen@vavslund.se eller styrelsens 2a vice ordförande på social@vavslund.se

Valberedningen - ordförande (1+0)

Valberedning är det organ i VÅVS som roddar alla våra valärenden till VÅVS olika aktiva-poster. Som Som ordförande leder och koordinerar du arbetet och tillsammans med en stab så utlyser, genomför och administerar du de valärenden som tas upp under året i vårt Fullmäktige.

Posten innebär ett nära samarbete med styrelsens ordförande samt PR-och informationsansvarig och styrelsens sekreterare.


För mer information, kontakta styrelsens ordförande på ordf@vavslund.se.

Valnämnden - stab (4+0)

Som stab i valnmänden är du en del av det utskott som roddar och håller i personvalet till vårt högst beslutande organ, VÅVS Fullmäktige (FUM).

I posten kommer du planera, genomföra och administrera såväl utlysning som kandidaturer och röstsammanställning för ledamotsposterna i FUM.

Du jobbar nära styrelsens ordförande samt styrelsens PR-och informationsansvarig och sekreterare. Posten innebär ett väldigt fritt och kreativt arbete för dig som gillar att organisera och pyssla.

Mandatperiod för posten är 1 oktober (2018) till 30 september (2019).


För mer information om posten, kontakta valberedningen@vavslund.se eller styrelsens ordförande på ordf@vavslund.se.

ATUR (Arbetsterapeuternas utbildningsråd) - vice ordförande

Som vice ordförande i ATUR jobbar du nära utbildningsrådets ordförande. Tillsammans med denne jobbar du för föra utskottets verksamhet framåt och främja att studenternas röster gällande sin utbildning görs hörd på bästa sätt.

I uppdraget ingår att gå in i ordförandes ställe då denne inte kan samt i övrigt stödja dennes arbete.

Mandatperiod för posten är verksamhetsåret 18/19.


För mer information om posten, kontakta valberedningen@vavslund.se eller styrelsens 1a vice ordförande på utbildning@vavslund.se

Studentrepresentant - Programnämnden för Masterprogrammen (arvoderad post) (1+1)

Som studentrepresentant i programnämnden sitter du med på nämndens möten (ca 3 ggr/termin) och företräder studenternas åsikter i olika frågor som rör nämndens program. Från VÅVS sitter du som representant för Master i Medicinsk Vetenskap och föredragsvis är du just student inom detta program.

I posten arbetar du nära styrelsens 1a vice ordförande och har möjlighet att påverka din utbildning i ett organ där de flesta stora utbildnignsfrågorna diskuteras.

Var med och påverka!

Posten är arvoderad


För mer information kontakta styrelsens 1a vice ordförande på utbildning@vavslund.se

Kårrepresentant i LUS valberedning (1+0)

Som kårens representant i LUS valberedning är du med och bereder i stort sett alla valbara poster inom LUS inför LUS ValTing. Utöver detta tillkommer att bereda fyllnadsval under verksamhetsåret.

Valberedningen ledas av en ordförande som tillsätts via LUS.

OBS: Posten för Lunds Universitetes Studentkårer (LUS) valberedning tillsätts via kåren, Corpus Medicum (CM) och tillsätts genom kandidatur till VÅVS Fullmäktige och därefter val i CMs styrelse. Att av VÅVS Fullmäktige bli vald till denna post innebär alltså inte att du per automatik blir vald till den verksamma posten. Motkandidaturer från övriga kårsektioner (SSGI och MF) kan inkomma.

Mandatperiod för posten är verksamhetsåret 18/19.


För mer frågor, kontakta valberedningen via valberedningen@vavslund.se eller styrelsens ordförande via ordf@vavslund.se.

Studentrepresentant Internationella kommittén - AT (arvoderad post) (1+1)

Alla utbildningar vid medicinska fakulteten har en internationell kommitté som jobbar med internationella möjligheter för våra studenter. Som studentrepresentant i internationella kommittén för arbetsterapi sitter du med och diskuterar internationalisering för fakultetens arbetsterapistudenter. Du talar för studenterna och det finns mycket utrymma att påverka! 
Kommittén träffas ca 2 gånger varje termin och posten är arvoderad.

Mandatperiod för posten är VT19


För mer frågor, kontakta valberedningen via valberedningen@vavslund.se eller ordförande för internationella utskottet via internationella@vavslund.se.

Möt våra aktiva