FULLMÄKTIGE

 

Fullmäktige (FUM)  är VÅVS högst beslutande organ och sammanträder ca fyra gånger per termin. Här sitter invalda ledamöter som representerar VÅVS olika utbildningar och beslutar gemensamt om vår kårsektions aktuella frågeställningar och framtid. Representanterna väljs av våra medlemmar i val som hålls i början på varje vårtermin och leds av vår Talman, en post som tillsätts av under vårat ValfFUM i maj. VÅVS löpande arbete leds av vår styrelse och det är även styrelsens ordförande som sammankallar till våra möten under året i nära samarbete med FUMs sekreterare.

Alla medlemmar är alltid välkomna att närvara på FUMs möten! Mötestiderna finner du till höger.

Har du ett ärende som du vill ta upp i FUM? Kontakta styrelsens ordförande eller FUMs sekreterare. Det är du självklart även välkommen att göra om du har några frågor eller funderingar.

Vi i VÅVS lägger stort värde i att våra medlemmar ska kunna ta del av all vår verksamhet. Därför finner du minnesanteckningar från alla Fullmäktiges (FUM) möten och sammanträden nedan.

Är du intresserad i att läsa protokollen i sin helhet? Kom förbi på expen, alla protokoll finns alltid tillgängliga för våra aktiva och medlemmar.

Vill du skicka in ett ärende till FUM? Kontakta fullmäktiges sekreterare! Kontaktuppgifter finner du nedan.

Vårens mötestider

27 Januari 17:00

24 Februari 17:00 ValFUM 

10 Mars 17:00

7 April 17:00

9-10 Maj 17:00 ValFUM

25 Maj 17:00

EXTRA 2 juni 17:00 VALFUM 

Vakant

Fullmäktige talman

Mejl: talman@vavslund.se

Marie-Louise Lindgren

Sekreterare i Fullmäktige

Mejl: fumsekr@vavslund.se

EnglishSvenska