Vårdvetenskapliga Studentföreningen

Även kallat VÅVS är kårsektionen för dig som studerar till Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska eller Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap vid Lunds universitet!

Vi är en av tre kårsektioner i Corpus Medicum och i VÅVS finns något för alla!