Styrelsen

Styrelsen kan jämföras med föreningens regering som har till uppgift att verkställa fullmäktiges beslut och sköta föreningens löpande verksamhet.

Styrelsen består av tre presidialer, sekreterare, två ledamöter och två suppleanter. Presidet består i sin tur av en ordförande som är anställd på heltid samt två vice ordförande.

Vi i VÅVS lägger stort värde i att våra medlemmar ska kunna ta del av all vår verksamhet. Därför finner du minnesanteckningar från alla Fullmäktiges (FUM) möten och sammanträden till höger.

Matilda Byström

Ordförande
ordf@vavslund.se

Ordföranden är kårsektionens ansikte utåt och arbetar främst med frågor på fakultet-och universitetsnivå.
Har du frågor kring VÅVS organisation som exepmpelvis styrelsen eller vårt Fullmäktige (FUM), eller vill du ha hjälp att veta var du ska vända dig med en specifik fråga,
skicka gärna ett mejl eller titta förbi på vår expedition.
Tider då ordföranden är på plats på expen hittar du här

Vakant

1. Vice Ordförande – Utbildningsbevakande ansvar
utbildning@vavslund.se

Vår 1.a vice ordförande är den som leder och övervakar arbetet som vi gör gällande utbildningsbevakning. 1.a vice har det övergripande och koordinerande ansvaret för våra olika utbildningsråd och stöttar upp dem i deras verksamhet. Likaså innebär posten en nära kontakt med lärare och ansvariga för våra olika utbildningar när det kommer till utbildningsfrågor.
Har du frågor, tankar eller funderingar kring din utbildning eller hur du som student kan påverka den, hör gärna av dig! Mer om hur du kan påverka finns att läsa här.

Är du intresserad av att söka posten? Kontakta vår valberedning på valberedning@vavslund.se!

Sofia Krook Strömberg

2. Vice Ordförande – Socialt ansvar
social@vavslund.se

Vår 2.a vice ordförande har en stödjande och koordinerande roll för VÅVS sociala utskott.
Nya idéer och förmågor tas tillvara på bästa sätt och är mer än välkomna kring vår sociala verksamhet!
Har du frågor kring hur du kan engagera dig i verksamheten eller har du idéer kring nya event eller sociala projekt , hör gärna av dig! 

Hanna Nilsson

Ekonomiskt ansvarig
ekonomi@vavslund.se

Vår Ekonomiansvarige är den med koll på VÅVS kassa och hon har,  tillsammans med ordförande det övergripande ekonomiska ansvaret för VÅVS.
Har du frågor om betalning för VÅVS merchandise eller event, fråga gärna!

 

Felicia Sonesson

Sekreterare
sekreterare@vavslund.se

Styrelsesekreteraren skriver protokoll under styrelsens sammanträden, hjälper presidiet att förbereda styrelsemöten och ser till att allt rullar på som det ska gällande
dokumentation och informationen på här på hemsidan.
Vill du ta del av något av våra senaste protokoll är du mer än välkommen att komma förbi expen och bläddra i protokollspärmen.

 

Jonathan Hall

Studentmiljöansvarig
studentmiljo@vavslund.se

Vår studentmiljöansvarig har ansvar för frågor som berör studenternas fysiska och psykiska arbetsmiljö samt välbefinnande. Han är även vårat studentskyddsombud och representerar VÅVS i frågor som rör saker som arbetsmiljö och diskriminering.
Är det något i huset som känns osäkert eller störande, eller känner du att något/någon påverkar din lärandemiljö negativt, var inte rädd att kontakta oss!

 

Victor Börjesson

PR-& Informationsansvarig
prinfo@vavslund.se

Vår PR-& informationsansvarige är den som ser till att information från oss når ut till dig som student på allra bästa sätt.
PR-& info är även den som roddar vårat instagramkonto, @vavslund, och ser till att de senaste eventen dyker upp på våra sociala medier. Har du inte hittat oss på Facebook ännu? Klicka här!

 

Kasper Samuelsson och August Alfredsson Blum

Styrelsesuppleanter 
suppleant@vavslund.se

Våra styrelsesuppleanter är våra räddare i nöden.

De är dem som ställer upp när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara vid olika möten eller sammankomster
och de har oftast stenkoll på expen och, framförallt, innehållet i dess kylskåp.

De kan svara på lite vad som helst, och om de inte har svaren hjälper de dig gärna att komma i kontakt med rätt instans!