Styrelsen

Styrelsen kan jämföras med föreningens regering som har till uppgift att verkställa fullmäktiges beslut och sköta föreningens löpande verksamhet.

Styrelsen består av tre presidialer, sekreterare, två ledamöter och två suppleanter. Presidet består i sin tur av en ordförande som är anställd på heltid samt två vice ordförande.

Vi i VÅVS lägger stort värde i att våra medlemmar ska kunna ta del av all vår verksamhet. Därför finner du minnesanteckningar från alla Styrelsemöten nedan.

Vårens mötestider

12 Januari 17:00

17 Februari 17:00

17 Mars 17:00

21 April 17:00

12 Maj 17:00

31 Maj 17:00

 

 

Vi är styrelsen:

Agnes Karonen

Ordförande
ordf@vavslund.se

Ordföranden är kårsektionens ansikte utåt och arbetar främst med frågor på fakultet-och universitetsnivå.
Har du frågor kring VÅVS organisation som exepmpelvis styrelsen eller vårt Fullmäktige (FUM), eller vill du ha hjälp att veta var du ska vända dig med en specifik fråga,
skicka gärna ett mejl eller titta förbi på vår expedition.

Marie-Louise Lindgren

Vice ordförande – utbildningsbevakande ansvar (VO-U)
vo-u@vavslund.se

Vår vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar är den som leder och övervakar arbetet som vi gör gällande den interna utbildningsbevakningen. VO-U har det övergripande och koordinerande ansvaret för våra olika utbildningsråd och stöttar upp dem i deras verksamhet. Likaså innebär posten en nära kontakt med lärare och ansvariga för våra olika utbildningar när det kommer till utbildningsfrågor.
Har du frågor, tankar eller funderingar kring din utbildning eller hur du som student kan påverka den, hör gärna av dig! Mer om hur du kan påverka finns att läsa här.

Emina Dolovcic

Vice ordförande – studiesocialt ansvar (VO-S) 
vo-s@vavslund.se

Vår vice ordförande med studiesocialt ansvar har en stödjande och koordinerande roll för VÅVS sociala utskott.
Nya idéer och förmågor tas tillvara på bästa sätt och är mer än välkomna kring vår sociala verksamhet!
Har du frågor kring hur du kan engagera dig i verksamheten eller har du idéer kring nya event eller sociala projekt , hör gärna av dig! 

Paulina Pennanen

Ekonomiskt ansvarig
ekonomi@vavslund.se

Vår Ekonomiansvarige är den med koll på VÅVS kassa och har,  tillsammans med ordförande det övergripande ekonomiska ansvaret för VÅVS.
Har du frågor om betalning för VÅVS merchandise eller event, fråga gärna!

Ida Theander

Sekreterare och informationsansvarig
sekreterare@vavslund.se

Styrelsesekreteraren skriver protokoll under styrelsens sammanträden, hjälper presidiet att förbereda styrelsemöten och ser till att allt rullar på som det ska gällande
dokumentation och informationen på hemsidan.
Vill du ta del av något av våra senaste protokoll är du mer än välkommen att komma förbi expen och bläddra i protokollspärmen, eller kolla på länkarna ovan.

 

Ilona De Sainte Marie

PR-och kommunikationsansvarig
pr-kommunikation@vavslund.se

PR- och kommunikationsansvarig ser till att information från VÅVS når ut till dig som student på allra bästa sätt.

PR-& info är även den som roddar vår Facebook och instagramkonto, och ser till att de senaste eventen dyker upp på våra sociala medier. 

Evelina Nilsson

Arbetsmarknadsansvarig
arbetsmarknad@vavslund.se

Vår arbetsmarknadsansvarige arbetar för att skapa kontakter mellan VÅVS medlemmar och arbetsmarknaden samt är den som övervakar arbetet inför arbetsmarknadsdagen för vårdyrken, Corpus Laborans. 

Har du som student frågor om ditt framtida yrke så kontakta gärna via mail!

Är du ett företag som skulle vilja sponsra eller samarbeta med oss inför arbetsmarknadsdagen maila gärna!

 

Maria Blåe & Wilma Ludvigsson

Styrelsesuppleanter

suppleant@vavslund.se

Våra styrelsesuppleanter är våra räddare i nöden.

De är dem som ställer upp när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara vid olika möten eller sammankomster och de har oftast stenkoll på expen och, framförallt, innehållet i dess kylskåp.

De kan svara på lite vad som helst, och om de inte har svaren hjälper de dig gärna att komma i kontakt med rätt instans.

EnglishSvenska