Styrelsen

Styrelsen kan jämföras med föreningens regering som har till uppgift att verkställa fullmäktiges beslut och sköta föreningens löpande verksamhet.
Styrelsen består av tre presidialer, sekreterare, två ledamöter och två suppleanter.
Presidet består av en heltidsarvoderad ordförande samt två vice ordförande.

Här har ni våra styrelsemedlemmar,

Ordförande

Matilda Byström

ordf@vavslund.se

Ordföranden är kårsektionens ansikte utåt och arbetar främst med frågor på fakultet-och universitetsnivå.
Har du frågor kring VÅVS organisation som exepmpelvis styrelsen eller vårt Fullmäktige (FUM), eller vill du ha hjälp att veta var du ska vända dig med en specifik fråga,
skicka gärna ett mejl eller titta förbi på vår expedition.
Tider då ordföranden är på plats på expen hittar du här

 

1. Vice Ordförande – Utbildningsbevakande ansvar

Alva Kronkvist

utbildning@vavslund.se

Vår 1.a vice ordförande är den som leder och övervakar arbetet som vi gör gällande utbildningsbevakning.
Bland annat sitter hon med och stöttar våra olika utbildningsråd och representerar studenterna i några av våra programnämnder.
Har du frågor, tankar eller funderingar kring din utbildning eller hur du som student kan påverka den, hör gärna av dig!
Mer om hur du kan påverka finns att läsa här.

2. Vice Ordförande – studiesocialt ansvar

Sofia Krook Strömberg

social@vavslund.se

Vår 2.a vice ordförande har en stödjande och koordinerande roll för VÅVS sociala utskott.
Nya idéer och förmågor tas tillvara på bästa sätt och är mer än välkomna kring vår sociala verksamhet!
Har du frågor kring hur du kan engagera dig i vår social verksamhet, fråga gärna!

Ekonomiskt ansvarig

Hanna Nilsson

ekonomi@vavslund.se

Vår Ekonomiansvarige är den med koll på VÅVS kassa och hon har,  tillsammans med ordförande det övergripande ekonomiska ansvaret för VÅVS.
Har du frågor om betalning för VÅVS merchandise eller event, fråga gärna!

Sekreterare

Felicia Sonesson

sekreterare@vavslund.se

Styrelsesekreteraren skriver protokoll under styrelsens sammanträden, hjälper presidiet att förbereda styrelsemöten och ser till att allt rullar på som det ska gällande
dokumentation och informationen på här på hemsidan.
Vill du ta del av något av våra senaste protokoll är du mer än välkommen att komma förbi expen och bläddra i protokollspärmen.

PR-och Informationsansvarig

Annemiek Tegnell

prinfo@vavslund.se

Vår PR-och informationsansvarige är den som ser till att information från oss når ut till dig som student på allra bästa sätt.
Hon är även den som roddar vårat instagramkonto, vavsathsc, och ser till att de senaste eventen dyker upp på våra sociala medier.
Har du inte hittat oss på Facebook ännu? Klicka här!

Studentmiljöansvarig

Jonathan Hall

studentmiljo@vavslund.se

Vår studentmiljöansvarig har ansvar för frågor som berör studenternas fysiska och psykiska arbetsmiljö samt välbefinnande.
Han är även vårat studentskyddsombud och representerar VÅVS i frågor som rör saker som arbetsmiljö och diskriminering.
Är det något i huset som känns osäkert eller störande, eller känner du att något/någon påverkar din lärandemiljö negativt, var inte rädd att kontakta oss!

 

Styrelsesuppleanter

Kasper Samuelsson och Victor Börjesson

Våra styrelsesuppleanter är våra räddare i nöden. De är dem som ställer upp när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara vid olika möten eller sammankomster
och de har oftast stenkoll på expen och, framförallt, innehållet i dess kylskåp.
De kan svara på lite vad som helst, och om de inte har svaren hjälper de dig gärna att komma i kontakt med rätt instans!