Vårdvetenskapliga Studentföreningen 

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell kårsektion. Sektionen skall verka inom studentkåren Corpus Medicum vid Lunds Universitets Medicinska Fakultet. Vårdvetenskapliga Studentföreningen har som ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa.

VÅVS verksamhetsområde är utbildningar på grund- och avancerad nivå gällande sjuksköterskeutbildningen, röntgensjuksköterskeutbildningen, specialistsjuksköterskeutbildningen, barnmorskeutbildningen, arbetsterapeututbildningen samt Masterutbildningen i Medicinsk vetenskap på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Stadga

Stadgarna är kårsektionens regler som bestämmer hur kårsektionen skall arbeta och utformas. Stadgarna beskriver hur grundläggande saker skall se ut. Ändringar i stadgan får enbart göras av Fullmäktige och i sådana fall skall två olika Fullmäktigen besluta detta, d.v.s. beslutet måste föras över två verksamhetsår.

Reglemete

Reglementet är ett tillägg till Stadgan som beskriver mer utförligt hur arbetet ska bedrivas, vilken post som åläggs vad med mera. Stadgan är överordnad reglementet och vid konflikt är stadgan den giltiga.

Policys & riktlinjer

Sektionens arbete guidas och utförs i enhetlighet med flera olika policys som du finner nedan.

Verksamhetsplan 2021/22
Verksamhetsplanen är ett av sektionens styrande dokument som under året aktivt ska användas av styrelsen och samtliga utskott.
 
 
Budget 2021/22
Styr verksamhetens ekonomiska riktlinjer för givet år
 

Åsiktsprogram

Åsiktsprogrammet fastställer VÅVS ståndpunkter angående utbildning, studentinflytande, jämställdhet och mångfald, utbildningspolitik med mera.

Utläggningsblankett
Denna blankett fyller du i om du har lagt ut pengar som VÅVS ska betala tillbaka. Har du frågor, mejla ekonomi@vavslund.se.
 
 
Denna blankett fyller du i om du är FUM- eller Styrelseledamot som har lagt ut pengar för mat under möten.
 
 
 
 
 
 

EnglishSvenska