Internationella möjligheter för dig som student

International possibilities for our students

(English below )

Det internationella utskottet arbetar för att vara en utgångspunkt för VÅVS medlemmar gällande alla internationella frågor. Det kan vara information om utbytesmöjligheter, att välkomna internationella studenter eller att utveckla beredskapen hos studenter för framtida internationella samarbeten.

Då utskottet är under uppbyggnad välkomnas alla som vill bli aktiva att kontakta ordförande Rivkah Sona. Frågor och ideer gällande hur och vad man ska arbeta för tas glatt emot. Målet är att alla internationella intressen hos VÅVS-medlemmar har en plats att växa.

Internationell koordinator på HSC

Caroline Morand, Internationella koordinator för bland annat Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen och Specialistsjuksköterskeprogrammen kommer under höstterminen att finnas tillgänglig på HSC varje tisdag mellan 13.00-15.00 (samma rum som studievägledarna på våning 3). Kom förbi eller boka tid!

Det kommer även att finnas möjlighet att boka möten på HSC med Anna Graber-Soudry, internationell koordinator för arbetsterapeutprogrammet.

 

Facebook

Glöm inte att gilla Internationella Avdelningen Facebooksida och ta del av nyheter kring deadlines, events, stipendier och mycket mer!

Har du frågor kring internationaliseringen
på just din utbildning? Eller har du kanske tankar och idéer kring hur vi på VÅVS  ska jobba med internationalisering generellt?

Kontakta gärna vårt internationella utskott!
Kontaktuppgifter finner du nedan.

Rivkah Sona
Ordförande, Internationella Utskottet
mejl: internationella@vavslund.se

English version:

The international committee of VÅVS strives to be a meeting-point for the members of VÅVS regarding all international matters. This could be information about exchange studies, welcoming international students or preparing students for possible international collaborations.

As the committee is still under construction anyone who is interested in becoming active in the committee can contact the chairman Rivkah Sona. All questions and ideas about what the committee should work towards are welcomed. The goal is to have a place where all international initiatives of the members of VÅVS have a place to grow.

International Coordinators at HSC

Caroline Morand, International Coordinator for Nursing and X-ray Nursing Programs and Specialist Nursing Programs will be available on HSC every Tuesday between 13.00-15.00 (same room as study guides on floor 3). Come by or make an appointment!

 

It will also be possible to book meetings at HSC with Anna Graber-Soudry, international coordinator for the occupational therapist program.

Facebook

Do not forget to like the international department on Facebook to get updates regarding deadlines, events, scholarships and much more!

Do you have questions about internationalization
concerning your education? 

Or maybe you have some ideas about how VÅVS should
work with internationalization in general? 

Please contact our International Committee! 
You'll find contact information just below.

Rivkah Sona
President of the International Committee
mail: internationella@vavslund.se