Internationella möjligheter för dig som student

International possibilities for our students

(English below )

Det internationella utskottet arbetar för att vara en utgångspunkt för VÅVS medlemmar gällande alla internationella frågor. Det kan vara information om utbytesmöjligheter, att välkomna internationella studenter eller att utveckla beredskapen hos studenter för framtida internationella samarbeten.

Då utskottet är under uppbyggnad välkomnas alla som vill bli aktiva att kontakta ordförande. Frågor och ideer gällande hur och vad man ska arbeta för tas glatt emot. Målet är att alla internationella intressen hos VÅVS-medlemmar har en plats att växa.

Kontakta utskottet

internationella@vavslund.se.

Internationell koordinator på HSC

Om du är intresserad av att få veta mer om vilka möjligheter du har för internationella utbyten kontakta Anna Graber-Soudry (anna.graber-soudry@med.lu.se), Internationell koordinator för Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen samt Masterprogrammet i medicinsk vetenskap,  eller Maria Sjöström (maria.sjostrom@med.lu.se), internationell koordinator för arbetsterapeutprogrammet.

 

Facebook

Glöm inte att gilla Internationella Avdelningen Facebooksida och ta del av nyheter kring deadlines, events, stipendier och mycket mer!

A message from the international committée

A very warm welcome to the VÅVS-community!

We, the International Committee at VÅVS, hope to be a part of your time here as a student, as your voice regarding all international matters. To represent the voice of the students seriously and faithfully is important to us, and we hope to hear from you if you have any questions about exchange studies, ideas for fun international events or just general questions you think we could answer. You can always reach us through our email: internationella@vavslund.se.

We look forward to hearing from you!

English version:

The international committee of VÅVS strives to be a meeting-point for the members of VÅVS regarding all international matters. This could be information about exchange studies, welcoming international students or preparing students for possible international collaborations.

As the committee is still under construction anyone who is interested in becoming active in the committee can contact the committees president. All questions and ideas about what the committee should work towards are welcomed. The goal is to have a place where all international initiatives of the members of VÅVS have a place to grow.

Contact the international committee
internationella@vavslund.se.

International Coordinators at HSC

If you want to know more about your possibilities for internationall exchange contact Anna Graber-Soudry (anna.graber-soudry@med.lu.se), International Coordinator for Nursing and X-ray Nursing Programs and Specialist Nursing Programs, or Maria Sjöström (maria.sjostrom@med.lu.se), international coordinator for the occupational therapist program.

Facebook

Do not forget to like the international department on Facebook to get updates regarding deadlines, events, scholarships and much more!

EnglishSvenska