StudentmiljöutskottetStudentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som
möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Utskottet består av en ordförande och två
studentrepresentanter.

EnglishSvenska