Tandemutskottet har hand om ett evenemang om året (undantag var 4:e år p.g.a karneval), på vårterminen då det är dags för Tandemstafetten.

Tandemgeneralen anordnar tillsammans med två generaler från SSGI samt en från MF upplägget inför och under stafetten. Förberedelserna inkluderar bussbokning, ständig kontakt med IK (Idrottskollegiet), bestämmande av tema, samt andra aktiviteter som har uppgiften att föra laget samman.

Tandemgeneralerna väljer ut vilka deltagare som ska representera Corpus Medicum och därmed bidra till den bästa bussen.

Generalerna ansvarar under stafettens gång för kontakt med busschauffören, vem som ska cykla när och var, samt är tillgängliga om problem, fylla eller andra oklarheter framkommer. 

Genom att vara tandemgeneral ges möjligheten att föra samman Corpus Medicum genom stafetten.

EnglishSvenska