Utbildning på Grundnivå

 

Att bevaka studenternas utbildning är VÅVS huvuduppdrag. 

På grundnivå utbildningsbevakar vi för Sjuksköterskeprogrammet, Röntgensjuksköterskaprogrammet och Arbetsterapeutsprogrammet.

Detta gör vi dels genom att ta in studenternas åsikter, klagomål och funderingar genom vårat Ärendehanteringsformulär som du finner under Kontakt. 

Utöver detta har vi utbildningsråd för våra olika program. Här får du som student berätta om hur du och dina kursare upplever er utbildning. Varje utbildningsråd sammanträder 1 gång i månaden och alla är välkomna på mötena! 

Mer om det utbildningsråd som bevakar just ditt program finner du nedan. Klicka på bilderna så kommer du vidare. 

 

 

EnglishSvenska