Jämställdhet-och Likabehandligsutskottet

JämLik

Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet (JämLik) jobbar aktivt för att öka kunskapen kring och att uppmärksamma frågor om
jämställdhet- och likabehandling på våra utbildningar!

Detta gör vi kreativt arbeta för att arrangera fler events, föreläsningar och workshops som lyfter våra fokusfrågor.

Har du frågor eller tankar kring jämställdhet-och likabehandlingsarbetet inom just din utbildning?
Eller har du kanske en superbra idé kring hur vi kan jobba för
att lyfta jämställdhet-och likabehandlingsfrågor både i och utanför våra utbildningar?

Kontakta utskottets ordförande eller studentmiljöansvarige i styrelsen, ni finner deras kontaktuppgifter nedanför.

Vakant
Ordförande JämLik
För tillfället är ordförandeposten vakant. Om du är intresserad kan du kontakta Valberedningens ordförande, Elisabet Reistad, på valberedningen@vavslund.se eller Studentmiljöansvarige, Jonathan Hall.
Jonathan Hall
Studentmiljöansvarig
mejl: studentmiljo@vavslund.se