Hur kan du påverka din utbildning?

Som student har du många sätt att påverka din utbildning.
Denna möjlighet är viktig såväl för dig som för dina medstudenter!
Det finns flera sätt för dig att påverka din utbildning på, nedan följer en liten lista på hur du kan gå till väga!

Skriv kursutvärderingarna!

Efter varje kurs kommer ett mail skickas ut till din studentmail från kursadministrationen med en länk till
en kursutvärdering. Skriv utvärderingen!
Detta är det absolut snabbaste sättet att förmedla dina åsikter kring varje kurs separat och ger en möjlighet till
kursledningen att använda dina åsikter för utformningen av kursen i kommande termin!
Så gör skillnad för dina medstudenter, skriv utvärderingarn!

Fyll i vårt ärenderapporteringsformulär

I VÅVS finns ett flertal utbildningsbevakande poster som du kan kontakta när du har åsikter kring din utbildning (mer info om dem nedan).
Genom vårt äranderapporteringsformulär förmedlar du smidigt dina åsikter till våra utbildningsbevakare på ett enkelt sätt.
Du kan vara anonym om du önskar, men vi kan arbetar bäst med varje ärende om vi har möjlighet att kontakta dig!

Äranderapporteringsformulätet hittar du här!

Gå med i utbildningsrådet! 

Varje utbildning som vi i VÅVS utbildningsbevakar för har ett eget utbildningsråd som består av studenter från olika temriner inom respektive utbildning samt någon av våra utbildningsbevakare från VÅVS. 
Du är alltid välkommen att gå med i utbildningsrådet för just din utbildning, och det är aldrig något krav på hur aktiv du måste vara för att vara med. Alla dina åsikter, tankar och funderingar du har kring din utbilding är viktiga för oss och utbildningsråden är ett forum för att du ska kunna utrycka just detta.

Studerar du till Sjuksköterska, Arbetsterapeut eller Röntgensjuksköterska?
Information om just ditt utbildningsråd hittar du här eller under fliken Grundutbildningarna i menyn. 

Studerar du till Specialistsjuksköterska, Barnmorska eller Master i Medicinsk Vetenskap?
Vi har två helt nya utbildningsråd för dig som studerar på avancerad nivå och mer information om dem hittar du här eller på fliken Avancerad nivå i menyn.

EnglishSvenska