Utlysning!

Nu börjar utlysningsperioden för VÅVS tandemgeneral samt 3 poster i Festum Curae Kommittén!

VÅVS tandemgeneral arbetar tillsammans med Corpus Medicums övriga tandemgeneraler för att ansvara för kårens gemensamma Tandemlag. 

Festum Curae kommitén arrangerar tillsammans med högtidsmarskalken VÅVS bankett Festum Curae.

Du kan söka dessa och många andra poster på engagera dig sidan!

It’s time to apply for VÅVS tandemgeneral and the Festum Curae committé!

As VÅVS tandemgeneral you, together with Corpus Medicums other generals, organize and lead VÅVS tandemteam in the event.

The Festum Curae committee work together with the Feast Marshall to arrange VÅVS banquet Festum Curae.

You can apply för these posts as well as many others at engagera dig!

EnglishSvenska