UTLYSNING!!!!

Vårdvetenskapliga Studentföreningens poster för nästa år ligger nu ute för utlysning, Woohoo!

Här finner du postbeskrivningar för de nyautlysta posterna, information om hur du som medlem kan kandidera till dem eller för den delen, nominera någon annan.

Det finns även en del vakanta poster som du som medlem kan söka närsomhelst under året, du kan hitta dessa poster under “Om oss" >> “Engagera dig", eller så klickar du in dig här och får lite mer info!

Kandidera/Nominera genom att skriva till valberedningen@vavslund.se eller fyll i detta formulär: https://goo.gl/forms/QDnO2ZyJfJFZaiHv1


TANDEMGENERAL 2019

Tandemstafetten anordnas årligen, med undantag vart fjärde år för Lundakarnevalen, av Idrottskollegiet. Stafetten sker på tandemcykel och cyklas då parvis från Göteborg ner till Lund. Deltar gör man som lag och laget färdas tillsammans upp till Göteborg och tillbaka ner till Lund. De som inte cyklar för stunden följer sträckan hejandes och festandes med buss. Längs vägen finns även så kallade discostopp.

Som tandemgeneral har du tillsammans med tandemgeneraler från MF och SSGI ansvar för Corpus Medicums deltagande i Tandemstafetten.*

Arbetsuppgifterna som tandemgeneraler är att tillsammans stå för planering av kårens deltagande, samordning med idrottskollegiet och ha övergripande ansvar inför och under tandemstafetten.

I uppdragen ingår bland annat logistikjob som bokning av buss, busschaufför, tandemcyklar, utlysning av Corpus Medicums tandemlag och planering av körsträckor samt cyklistpar. Det är även generalernas uppgift att utse ett tema och lagkläder samt hålla i upptrappningsaktiviteter.

Tandemstafetten hålls normalt i mitten av maj, datum bestäms av Idrottskollegiet.

Mandatperiod  för posten är Kalenderåret 2019

För mer information, kontakta valberedningen via valberedningen@vavslund.se eller styrelsens 2a vice ordförande via social@vavslund.se


HÖGTIDSSTABEN (3 platser)

För första gången ska VÅVS fira sina aktiva medlemmar med en finare bankett, denna kommer anordnas den 25 maj 2019. Vi kommer även att fira VÅVS 20-årsjubileum!

Tillsammans med högtidsansvarige kommer ni att planera och genomföra denna bankett. Gruppen kommer gemensamt fördela ut ansvarsområden till respektive valda personer.

Viktigt att komma ihåg att vi kommer hjälpas åt och ansvarsfördelningen är till för struktur i arbetet.

Tanken är att en person kommer vara ekonomi- och sponsoransvarig, denna person kommer ha närmst kontakt med ekonomiskt ansvarig i styrelsen.

Denna andra personen kommer vara ansvarig för mat & logistik, vilket innebär att personen är ansvarig för att bland annat beställa den dryck som kommer förtäras under kvällen, men även mat som kommer säljas utöver middagen.

Den sista personen kommer vara ansvarig för PR & underhållning för eventen.

Mandatperioden för posterna är 1/1 – 30/6

För mer information, kontakta vår Högtidsansvarige på festum@vavslund.se


Det finns även andra poster som du som medlem kan söka. Ta en titt på våra vakanser här!


EnglishSvenska