Vad är valberedningen?

Valberedningen är det utskott i VÅVS som står för att utlysa vakanta poster, intervjua kandidater och lägga fram förslag på kandidater till poster på FUMs valmöten. Utskottets arbete är väsentligt för att VÅVS som verksamhet ska kunna ses som demokratisk. 

Valberedningen arbetar utifrån VÅVS stadgar och reglemente.

Posterna i valberedningen är förtroendevalda vilket innebär att de valbereds av valberedningen samt väljs av FUM under valFUM. 

Om du vill läsa mer om valprocessen klicka här.

Sittande i utskottet

Vanja Adbo Nicholls
Valberedningens ordförande
Linn Aastrup
Valberednings ledamot
Kalle Bergentz
Valberedning Ledamot
Thearni Thevaranjan
Ledamot Valberedningen
EnglishSvenska