Vad är valberedningen?

Valberedningen är det utskott i VÅVS som står för att utlysa vakanta poster, intervjua kandidater och lägga fram förslag på kandidater till poster på FUMs valmöten. Utskottets arbete är väsentligt för att VÅVS som verksamhet ska kunna ses som demokratisk. 

Valberedningen arbetar utifrån VÅVS stadgar och reglemente.

Posterna i valberedningen är förtroendevalda vilket innebär att de valbereds av valberedningen samt väljs av FUM under valFUM. 

Om du vill läsa mer om valprocessen klicka här.

Sittande i utskottet

Em Holm Wihlborg
Valberedningens ordförande
mail: valberedningen@vavslund.se
Cornelia Berlin
Valberednings ledamot
mail: valberedningen@vavslund.se