Valberedningens nomineringar är nu här!

Valberedningen har nu haft sitt beslutande möte och färdigställt sina nomineringar inför ValFUM 2020. Du kan se nomineringarna här.

Man kan alltid motkandidera mot valberedningens nominering om man kandiderat till posten i tid och genomgått intervju. Man kan även motkandidera de poster som är vakantsatta. Motkandidatur sker skriftligt och skickas till VÅVS Ordförande senast kl. 12.00 samma dag som valet av posten du är intresserad av väljs. Om FUM öppnar upp för frikandidering på ValFUM kan du även kandidera på ValFUM den 4e och 5e Maj.

ValFUM kommer att, p.g.a det rådande läget med Covid-19, hållas på distans. Mer info kring detta kommer att publiceras på våra sociala medier.

EnglishSvenska