Valberedningens nomineringar Corpus Medicums poster

Valberedningen har beslutat att nominera vakans på alla poster förutom AF Stipendiefond inför ValFUM den 8 juni. Till AF Stipendiefond nomineras Marie-Louise Lindgren.

EnglishSvenska