Valberedningens nomineringar ute!

VÅVS Valberedning har sagt sitt och nomineringarna för förtroendeposterna är ute och ValFUM närmar sig med stormsteg!

Valet äger rum den 2/5 respektive 9/5 och alla medlemmar är välkomna!

Ni hittar valberedningens nomineringar här!

För dig som önskar motkandidera hittar du mer information här.
Alla medlemmar kan kandidera mot vakanser, endast valberedda kandidater på övriga.

EnglishSvenska