Valberedningens nomineringar

VÅVS Valberedning har sagt sitt och nomineringarna för tandemgeneral och Festum Curae Kommittén är ute och ValFUM närmar sig med stormsteg!

Valet äger rum den 16/12, kl 16.30 i c144 på HSC och alla medlemmar är välkomna!

Ni hittar valberedningens nomineringar här

Alla medlemmar kan frinomineras till vakanser, alltså de poster som inte är “ny-utlysta”.

EnglishSvenska