Diskussion & Beslut

Vi i VÅVS lägger stort värde i att våra medlemmar ska kunna ta del av all vår verksamhet. Därför finner du en sammanställning av mötesprotokoll från alla styrelsens möten och sammanträden.
Är du intresserad i att läsa protokollen i sin helhet? Kom förbi på expen, alla protokoll finns alltid tillgängliga för våra aktiva och medlemmar.

EnglishSvenska