VÅVS


Vårdvetenskapliga studentföreningen

Aktuellt


Nästa FUM: 

20/4 kl 17

HSC

<3

Sal C144


Kom till nästa Fullmäktige-möte (FUM) om du vill bli aktiv i VÅVS

VÅVS sångbok


Köp sångboken i expeditionen på expentiderna

Grattis till antagningen!

VÅVS

VÅVS är studentföreningen för dig som studerar till arbetsterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller hälsovetenskapligt basår vid Lunds universitet.


Här kan du läsa mer <3